Henkilökunta

Sari Jetsonen
(yrittäjä)

Vas­taa­va sai­raan­hoi­ta­ja AMK
NEPSY- val­men­ta­ja

Heidi Roininen

Lähi­hoi­ta­ja

Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ

Laura Leva-Minkkinen
(yrittäjä)

Lähi­hoi­ta­ja
Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ

Eveliina Suhonen

Lähi­hoi­ta­ja

Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ

Vesa Jetsonen
(yrittäjä)

Lähi­hoi­ta­ja opis­ke­li­ja
Kiin­teis­tö- ja tur­val­li­suus­vas­taa­va

Noora Laitinen

Lähi­hoi­ta­ja

Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ

Niina Liukkonen

Ruo­ka- ja sii­vous­huol­lon vas­taa­va

1663total visits,